Новини

Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ обявява следните свободни работни места:

  • Учител, общообразователен учебен предмет - Български език и литература – 1 щат;
  • Учител, общообразователен учебен предмет – Английски език – 1 щат;
  • Учител, общообразователен учебен предмет - Информатика и информационни технологии – 1 щат.

Необходими документи:

  • Заявление.
  • Автобиография.
  • Дипломи, доказващи необходимата квалификация за заемане на съответното работно място в съответствие с Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15 /22.07.2019 г.

Срок за подаване на документите:

11.07.2022 г. до 15 ч. в канцеларията на училището или на имейл 2els.sofia@2els.com

Събеседване:  14.07.2022 г. от 09.00 ч. 

 

„JOURNALISM AS A LEARNING TOOL“

На 09.06.2022 г. във Втора  АЕГ „Томас Джеферсън“ се проведе заключително събитие за разпространяване и популяризиране на  резултатите от проект „JOURNALISM AS A LEARNING TOOL“, Договорен № 2019-1-NO01-KA201-060268, финансиран по Програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“. На него присъстваха  учители и ученици от НПГВМ „Проф. д-р Д. Димов“, гр. Ловеч, СУ „Христо Ботев“,  гр. Козлодуй, ОУ „Хр. Ботев“, с. Лесново, студенти и преподаватели от  УНИБИТ, СУ „Св. Кл. Охридски“ и МУ, гр. София. Специален гост бе г-жа Вася Арсенова-Ликова – главен секретар на Центъра за развитие на човешките ресурси. Целта на събитието бе да популяризира проекта и резултатите от него, както и широките възможности, които предлага Програма „Еразъм+“ за развитие на образователните институции в България. 

Заключителното събитие бе открито от Д-р Емилия Лазарова – директор на Втора АЕГ. Тя отбеляза полезността на проект „JOURNALISM AS A LEARNING TOOL“ за всички учители и ученици на гимназията и приноса му за подобряване на качеството на образованието, дигитализирането на учебния процес и повишаването на медийната грамотност в училище. Събитието продължи с презентация на проекта от г-жа Веселина Иванова –заместник-директор на Втора АЕГ и представяне на училищната политика за медийна грамотност и дигитална трансформация.  Акцент в представянето бе изработеният по проекта наръчник „Журналистиката като средство за учене“, споделен на интернет страницата на проекта:  https://jlt-project.eu/ . 

Във втората част на събитието бяха споделени добри практики и иновативни педагогически идеи от учители от Втора АЕГ в областта на медийната грамотност. 

Създадените партньорски отношения при реализирането на проект „JOURNALISM AS A LEARNING TOOL“   и проведеното заключително събитие доведоха  до създаването на  мрежа за размяна и споделяне на добри практики между учителите, което е и гаранция за устойчивост и мултиплициране на ефекта от проекта.

Програма на събитието.pdf 

Наръчник за журналистиката като инструмент за учене.pdf ( Handbook for Journalism_ENGLISH.pdf )

Снимки от събитието: тук

Национална олимпиада по география и икономика 2022 г.

За поредна година достойно представяне на учениците от Втора английска гимназия “Томас Джеферсън” с преподаватели Мариана Бошнакова и Таня Божилова на областния и националния кръг на олимпиадата по география и икономика през учебната 2021/2022 г.

Отлично представяне на Мартин Горанов от 10 б клас, който зае първо място на областния кръг в България и трето на националния. Ученикът се  класира в отбора за подготовка на международната олимпиада в Париж 2022 г.

Челни места в различните етапи на олимпиадата  по география традиционно завоюваха учениците от 12 е клас,  с профил география , Волен Чилов и Любомир Басманджиев, а нова надежда е ученикът от 9 клас Калоян Гърков. Любомир Басманджиев получи отлична оценка на зрелостния изпит по география и икономика.

Oлимпияда по география и икономика снимка1 Oлимпияда по география и икономика снимка2

Пожелаваме още бъдещи успехи!

15-та национална олимпиада по гражданско образование в гр. Пловдив 2022 г.

Отлично представяне на учениците от 10 клас на  Втора АЕГ”Томас Джеферсън” на 15-та  национална олимпиада по гражданско образование в  гр. Пловдив 2022 г. Проектът „Тефтерапия“ с екип Елица Парушева от 10 а клас и Сиана Кузнецова от 10ж клас се класира на второ място, а проектът “Опознай и обикни България с влак” на четвърто място. Автори на проекта са ученици от 10“В“, 10 “Д“ , 10 ”Б”клас на 2 АЕГ „Томас Джеферсън“ гр.София: Сияна Велева, Жанеса Стоянова, Миа Нилсен, Сиана Ангелова, Мила Иванова, Анита Жекова, Мария Александрова, Хана Салич, Мила Евтимова, Йоана Янакиева, Моника Стоева, Йордан Даскалов, Стефан Станчев, Кристиян Янаков. Ръководител на проектите е г-жа Мариана Бошнакова, гл. учител по география и икономика. 

15-та национална олимпиада по гражданско образование в гр. Пловдив 2022 г.

Ученичките Елица Парушева и Жанеса Стоянова, които представляват екипите  разработваха казус и  отлично защитиха проектите пред националната комисия. Наградите бяха тържествено връчени в  РУО София - град от Коста Костов – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”.

Желаем нови успехи на наградените и всички участници в проектите!

Фестивал “Глобално образование”

На 20.04.2022 г. Във Втора АЕГ се проведе  фестивал „Глобално образование“ по проект „Глобалното образование – новото образователно поле“, финансиран от ЕС в рамките на програма на Съвета на Европа, ръководен от проф. Румен Вълчев, директор на Център”Отворено образование”.

Участваха  ученици и преподаватели от НФСГ с  г-жа Ингилизова, , 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ с  г-жа Елена Вретенарова, 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ с г-жа Живка Владова, НПГ по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“с г-жа Василка Димитрова и ученици от 2 АЕГ с г-жа Мариана Бошнакова. Мотото на фестивала е “ Да преминем от знания към действия! Учениците споделиха проекти по гражданско образование и проектно базирано обучение по география и икономика и философия за  глобални проблеми, свързани с Целите за  устойчивото развитие на Земята на ООН до 2030 г. 

Представените образователни идеи показват отношение на глобална отговорност към процесите в света, инициативност и креативност на учениците изразена чрез конкретни  проектни дейности. В работни групи учениците определиха и основните проблеми на устойчивото развитие в България, предмет на националната политика на страната.

Обменените практики на фестивала доказаха, че в съответствие с мисията на съвременното образование се изграждат ефективни модели на гражданско поведение на младите хора, на нагласи и желание за промяна на света към по-добро.

ЕЖЕГОДНАТА УЧИЛИЩНА КАМПАНИЯ "НЕ НА НАРКОТИЦИТЕ И ЗАВИСИМОСТИТЕ"

На 18.03.2022г., официално се отбеляза ежегодната училищна кампания "Не на наркотиците и зависимостите". В сътрудничество с Агенция Митници и по Национална стратегия за борба с наркотиците (2020-2024 г.) се проведе превенция на експертно ниво от служители на Агенция Митници с учениците от 2.АЕГ "Томас Джеферсън".  Представена беше презентация с включена дискусия с учениците в Актовата зала на училището.

Националният кръг на олимпиадата по английски език за класираните ученици от област София-град

Уважаеми ученици!

Националният кръг на олимпиадата по английски език за класираните ученици от област София-град ще се проведе на 26.03.2022 г. (събота) от 10:00 часа във II АЕГ „Томас Джеферсън“, район Триадица, ул.  „Траянова врата” № 26. 

Класираните за националния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят на 26.03.2022 г. (събота) в 09:15 часа в училището домакин.

Класираните за националния кръг ученици, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят на 26.03.2022 г. (събота) в 09:30 часа.

Националният кръг ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

Дезинформацията в Интернет!

Дезинформацията в интернетДезинформацията в интернетДезинформацията в интернетДезинформацията в интернет

Клубът по дебати на 2АЕГ и Европейската комисия работеха съвместно за създаването на публична дискусия. Събитието привлече голям интерес и позволи на участниците да споделят своите възгледи за дезинформацията в Интернет! 

Ученици се включиха в събитието на 2-ри март, като обсъдиха важен казус - а именно дали онлайн пространството помага или пречи на младите да се информират за политика. Розмари Илиева (10ж) и Ния Балчева (11б) представиха едната страна на дебата. Редом с тях множество възпитаници на гимназията изразиха своите граждански позиции. С това те доказаха, че са готови да бъдат бъдещето на един по-добър свят, в който с общи усилия можем да се преборим с фалшивите новини. 

По време на събитието представителите на Европейската комисия представиха на учениците ни възможности, които да помогнат за личностното им развитие. В течение на дискусията бяха обсъдени и различните европейски институции и как функционират те.

Поздравяваме всички, взели участие в публичния ни дебат. Както винаги продължаваме да насърчаваме подобни инициативи за обогатяване на учениците ни!

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.