Новини

Обучение, реализирано в електронна среда от разстояние.

Уважаеми родители,

От 16 март започна обучение, реализирано в електронна среда от разстояние. Апелираме към Вашето съдействие и търпение, процесът да се реализира според очакванията на всички участници. Колегите са избрали инструмент, който намират за подходящ в рамките на платформата Google G Suite за образование – https://classroom.google.com

Всички ученици, от 8-и до 12-и клас следва редовно и отговорно да влизат в платформата и да посещават  курсовете си от седмичното разписание. Там те се обучават синхронно или асинхронно, с оглед на индивидуалните си възможности за достъп до технически средства и интернет. Много от нашите колеги, поради спецификата на преподавания материал, реализират и  срещи с учениците/класовете онлайн. Тук сме оставили избора на учителя, като сме го регламентирали в рамките на следните приложения за видео-конферентна връзка –  Google Hangouts, Meet  в Google G Suite, Zoom, Skype и виртуалната класна стая на електронния дневник. 

Считано от понеделник 23.03.2020 г. обучението ще продължи да се  провежда при променен дневен режим по временно седмично разписание, както следва:

  • I учебна смяна  - от 9.00 ч. до 14.50 ч.
  • II учебна смяна  - от 11.30 ч. до 17.20 ч.

Продължителността на учебния час се запазва 40 мин., междучасията - 10 мин., въвежда се голямо междучасие за двете смени от 13.00 до 13.20 ч.

Временното седмично разписание ще бъде качено в училищния сайт на 21.03.2020 г. след 19 часа.

 

Уважаеми родители,

Нека се възползваме пълноценно  от възможностите на технологиите, за да подкрепим учениците и да реализираме ефективен учебен процес, било то и в дистанционна форма. Всичко това няма как да се случи без Вашата отговорна реакция. Ние, учителите на Вашите деца, апелираме:

  • Осигурете, според възможностите си, спокойна среда за учене на детето си, където да може да се осъществи комуникацията с учителя и  да се усвоява пълноценно учебният материал.
  • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет.
  • Насърчавайте детето си да бъде активно.
  • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.
  • Поддържайте дисциплинирана комуникация с нас, учителите и ръководството на училището. 
  • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници. Поддържайте интензивна комуникация с учителите.
  • Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

Вашето съдействие и отговорност са от ключова важност за поддържане на обучителната активност и за постигането на добри резултати от страна на Вашите децата в тази и без това извънредна и нелека ситуация за всички нас.

Мерки за преминаване към дистанционно обучение

 

Уважаеми родители, нека си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето!

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

•Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

•Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

•Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

•Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;

•Насърчавайте детето да бъде активно;

•Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;

•Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;

•Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;

•Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

НЕКА БЪДЕМ ДОБРОНАМЕРЕНИ, СПЛОТЕНИ И ДА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Във връзка с ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ  в цялата страна, считано  от 16.03.2020 г. във II АЕГ „Томас Джеферсън“ обучението ще се организира и провежда  в електронна среда по седмичното разписание за II учебен срок. За целта ще се използва електронната платформа Google G Suite за образование, в която всеки ученик и учител разполага с електронен профил в домейна на училището.  

Учебните занимания ще се провеждат посредством създадените Google класни стаи по всички учебни предмети.  Приложението Google класна стая работи на всички операционни системи и мобилни устройства и позволява на учители и ученици да обменят документи, съдържание, оценки, тестове и коментари.  Там учениците ще получават всички учебни материали, изпитни тестове, проекти, задания, както и ще бъде осъществявана директна чат връзка с преподавателите по предметите в часови график, заложен в седмичното разписание. Присъствието на учениците в тези часове ще бъде отразявано в електронния дневник на училището.

Могат да се използват и електронно четими учебници със свободен достъп, както и  модул „Комуникации“ и модул „Споделя на учебни материали“ в електронния дневник на „Школо БГ“  за обмяна на образователни ресурси с учениците и провеждане на он-лайн учебни занятия. 

Отправяме искрена молба към родителите на нашите възпитаници да бъдем заедно в това предизвикателство, да положим общи усилия нашите деца да поддържат обучителната си активност и да изпълняват стриктно задаваните им от преподавателите задачи.

Екипът на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ ще направи всичко необходимо да бъдат опазени здравето и животът на нашите деца, както и да бъдат проведени ефективни учебни занятия! 

Заповед №826 /13.03.2020г. на Директора на II АЕГ   Писмо МОН 

Важно !!!

Уважаеми родители и ученици,

Обявената грипна епидемия на територията на Република България се удължава за област София-град до 13.03.2020 г. вкл. съгласно Заповед № РД-01-114/ 11.03.2020 г. на Столична регионална здравна инспекция. Дните от 12.03. до 13.03.2020 г. са обявени за неучебни във всички училища в гр. София по препоръка на СРЗИ. Апелираме за стриктно спазване на  разпоредбите на здравните власти.

Начало на учебните занятия – 16.03.2020 г. по седмичното разписание за деня.

Заповед № РД09-625/11.03.2020г. на Министъра на образованието и науката 

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.