Новини

Откриване на учебната 2020/2021 година

Училищното тьржество за откриване на новата учебна година ще се проведе на 15.09.2020г. от 10.00ч.в училищния двор само за учениците от 8кл.Те трябва да заемат определените места от 9.30ч. до 9.50ч. Учениците от 9 до 12 кл.ще получат седмичното разписание за паралелката от кл.рьководители в дигиталната класна стая и от 16.09.2020г.започват присьствено обучение.Очакваме всички ученици да се запознаят с организационния модел на обучение в училището, който ще бьде публикуван на 14.09.202г.и да го коментират в ЧК с кл.рьководители на 15.09.2020г. в електронна среда.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII КЛАС – УЧ. 2020/ 2021 г

Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки предварителната родителска среща за VIII клас ще се проведе при следния график: 


09.09.2020 г. от 16.00 до 17.00 ч.  – VIII ж клас – 1 етаж, актова зала;

09.09.2020 г. от 17.30 до 18.30 ч.  – VIII б клас – 1 етаж, актова зала;

09.09.2020 г. от 19.00 до 20.00 ч.  – VIII д клас – 1 етаж, актова зала;

10.09.2020 г. от 17.00 до 18.00 ч. - VIII а клас – 1 етаж, актова зала;

10.09.2020 г. от 18.30 до 19.30 ч. - VIII в клас – 1 етаж, актова зала;

11.09.2020 г. от 17.00 до 18.00 ч. - VIII г клас – 1 етаж, актова зала;

11.09.2020 г. от 18.30 до 19.30 ч. - VIII е клас – 1 етаж, актова зала.

 

Важно!!!

  1. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ВЪВ II АЕГ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН” ЗА VIII КЛАС -УЧЕБНА 2020/ 2021 ГОДИНА:

  •  2 СВОБОДНИ МЕСТА -  МОМЧЕТА 

ВХОДЯЩ НОМЕР - П АЕГ

Бал

забележка

1.

2330/ 04.08.2020 г.

328,000

 

2.

2331/ 04.08.2020 г.

372,500

 

3.

2332/ 04.08.2020 г.

375,500

 

4.

2333/ 04.08.2020 г.

350,500

 

5.

2334/ 04.08.2020 г.

314,000

изтеглени документи

6.

2336/ 04.08.2020 г.

416,500

 

7.

2337/ 04.08.2020 г.

401,000

 

8.

2338/ 04.08.2020 г.

348,000

 

9.

2339/ 04.08.2020 г.

409,500

 

10.

2340/ 04.08.2020 г.

413,500

 

11.

2341/ 04.08.2020 г.

369,500

 

12.

2342/ 04-.08.2020 г.

328,000

 

 

  1. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ВЪВ II АЕГ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН” ЗА VIII КЛАС –УЧ. 2020/ 2021 год.

(съгласно Протокол №1 с вх. № 2343/ 05.08.2020 г. на комисия, определена в заповед № 947/ 10.06.2020 г. на Директора на II АЕГ)   

 

БАЛ

ВХОДЯЩ НОМЕР - П АЕГ

код

Име

младежи

1

416,500

2336/ 04.08.2020 г.

2025

-

1

2

413,500

2340/ 04.08.2020 г.

2028

-

1

 

График на дейностите по провеждане на lV етап на класиране:

1. Обявяване на свободните места за lV етап на класиране — 03.08.2020 г.

2. Подаване на заявления за участие в класирането -  на 04.08.2020 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч.

3. Разглаждане на заявленията с подадените документи и класиране на учениците — 05.08. – 06.08.2020 г.

4. Обявяване на списъка с класираните ученици и информиране на родителите — 06.08.2019 г. след 12.00 ч.

5. Записване на приетите ученици — 07.08.2020 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч.

 

Необходими документи за кандидатстване на lV етап на класиране:

1. Заявление по образец на II АЕГ;

2. Свидетелство за основно образование или удостоверение за признато основно образование за учениците от училища на чужди държави;

 

Необходими документи за записване:

1 . Оригинал на свидетелството за основно образование или на удостоверението за признато основно образование за учениците от училища на чужди държави.

2. Акт за раждане /копие/.

3. Документи, които се предоставят на място от Комисията във Втора АЕГ „Т. Джеферсън”:

   √ Заявление до директора;

   √ Справка за новоприет ученик;

   √ Декларация-съгласие за обработване на лични данни.

 

Обръщение към родителите и учениците от Випуск 2020 година

Скъпи зрелостници от Випуск 2020 година!

Благодарим Ви за съпричасността, която проявихте за обогатяване на учебната среда и възможностите за иновативно обучение и закупуване на модерни образователни ресурси (комплекти за практическа и експериментална дейност в областта на електротехника, роботика, инженерство, електроника и програмиране ARDUINO EDUCATION) в размер на 5100 лв. Те ще допълнят училищния STEM център и ще осигурят практическа насоченост на профилираното обучение по природни науки в 11 и 12 клас.  Така Вие спазихте за поредна година традицията на зрелостниците в нашата гимназия! Продължихте и ритуализацията на училищния живот.

 

Уважаеми родители!

Благодарение на Вашата подкрепа и съпричастност организирахме тържеството за изпращането и дипломирането на Вашите деца и нашите ученици. 92-ма  ученици от Випуск 2020 бяха номинирани за изяви и постижения в десет категории: за изяви и постижения в областта на хуманитаристиката, лингвистиката, природните науки, творческото писане, ученическото самауправление, проектните дейности, гражданското образование, извънкласните и извънучилищни дейности, спорта и за високи образователни резултати през целия курс на обучение в гимназията. Всички те получиха плакети, предметни награди и грамоти на обща стойност 3350 лв. А 22-ма от тях и еднократна стипендия  в размер на 100 лв. за постигнат успех  в курса на обучение от 8 до 12 клас - Отличен 6.00. Тази година носители на Стипендия „Джеферсън“ станаха двама ученици. Размерът на стипендията за всеки от тях е по 300 лв.

И тази година спазихме традицията при дипломирането да връчим златни медали на 49 ученици с общ успех от дипломата за средно образование от 5.90 до 6.00 и сребърни медали на 41 ученици с успех от 5.80 до 5.89, както и грамоти на обща стойност 650 лв. 64 ученици с отличен успех от 5.50 до 5.79 получиха с дипломата си  грамота. На всички зрелостници връчихме специални послания. 

Благодарност към класните ръководители Випускът изрази чрез благодарствени адреси, цветя и комплект писалки на обща стойност 400 лв.

Изпращането и дипломирането на Випуск 2020 година се реализираха с участието и подкрепата на ученици и родители от 12б, 12в, 12г, 12д, 12е и 12ж клас и Иво Йолов от 12а клас.  БЛАГОДАРИМ ВИ!!!

 

УСПЕХИ И СБЪДНАТИ МЕЧТИ НА ВСИЧКИ!

 

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.