Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

Ръководството на Втора АЕГ "Томас Джеферсън" уведомява всички свои ученици и техните родители за установени два нови случая  на COVID-19  в училище на ученици от 10 клас. 

Паралелките, в които се обучават учениците с положителен тест, са поставени под карантина за срок от 7 дни.  Учениците продължават обучението си в електронна среда от разстояние при спазване на дневния режим и седмичното разписание. 

Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.

Всички помещения са продължително проветрени, направено е влажно почистване  и  пълна дезинфекция на повърхностите в гимназията. 

Пазете се и бъдете здрави !

 

СЪОБЩЕНИЕ !

Уважаеми родители!

Във връзка със Заповед № РД01-21/ 21.01.2022 г. на Директора на СРЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област София-град Ви информираме, че за периода 24.01. – 28.01.2022 г. вкл. се въвежда следния режим на обучение за учениците от VIII до XII клас:

  • присъствено обучение за учениците от Х и от XII клас;
  • преустановяване на присъствен учебен процес и преминаване към обучение в ОРЕС за учениците от VIII, IX и XI клас.

Обучението в ОРЕС ще бъде организирано в дистанционни учебни часове (синхронен урок със синхронно взаимодействие на учителя с учениците) с текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване в електронна среда от разстояние в училищната електронна платформа – Google Workspace. Оформянето на срочни оценки ще се осъществи в посочената платформа.

Издадена е Заповед № 629/ 21.01.2022 г. на Директора на II АЕГ.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

Ръководството на Втора АЕГ "Томас Джеферсън" уведомява всички свои ученици и техните родители за установени три нови случая  на COVID-19  в училище на ученици от 8, 9 и 10 клас. 

Паралелките, в които се обучават учениците с положителен тест, са поставени под карантина за срок от 7 дни.  Учениците продължават обучението си в електронна среда от разстояние при спазване на дневния режим и седмичното разписание. 

Към момента (17.01.2022 г.) 13 паралелки в гимназията са карантинирани и се обучават в ОРЕС.

Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.  Всички помещения са продължително проветрени, направено е влажно почистване  и  пълна дезинфекция на повърхностите в гимназията. 

Пазете се и бъдете здрави!

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

Ръководството на Втора АЕГ "Томас Джеферсън" уведомява всички свои ученици и техните родители за установени пет нови случая  на COVID-19  в училище на ученици от 8, 10 и 11 клас. 

Паралелките, в които се обучават учениците с положителен тест, са поставени под карантина, считано от 13.01.2022 г. до 19.01.2022 г. вкл. Учениците продължават обучението си в електронна среда от разстояние при спазване на дневния режим и седмичното разписание. 

Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.  Всички помещения са продължително проветрени, направено е влажно почистване  и  пълна дезинфекция на повърхностите в гимназията. 

Пазете се и бъдете здрави !

  

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

Ръководството на Втора АЕГ "Томас Джеферсън" уведомява всички свои ученици и техните родители за установени три нови случая  на COVID-19  в училище на ученици от 8, 10 и 12 клас. 

Паралелките, в които се обучават учениците с положителен тест, са поставени под карантина, считано от 12.01.2022 г. до 18.01.2022 г. вкл. Учениците продължават обучението си в електронна среда от разстояние при спазване на дневния режим и седмичното разписание. 

Броят на карантинираните паралелки към днес, 12.01.2022 г., е 8 (осем). 

Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.  Всички помещения са продължително проветрени, направено е влажно почистване  и  пълна дезинфекция на повърхностите в гимназията. 

Пазете се и бъдете здрави!

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.