Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИE !

Ръководството на Втора АЕГ "Томас Джеферсън" уведомява всички свои ученици и техните родители за установен  случай  на COVID-19  в училище на ученик от 12 клас. 

Паралелката, в която се обучава  ученикът с положителен тест е поставена под карантина, считано от 23.09.2021 г.  до 02.10.2021 г. вкл. Учениците продължават обучението си в електронна среда от разстояние при спазване на дневния режим и седмичното разписание. 

Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.  Всички помещения са продължително проветрени, направено е влажно почистване  и  пълна дезинфекция на повърхностите в гимназията. 

Пазете се и бъдете здрави!

СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми ученици и родители,

В меню "Информация", секция "Нормативни документи" е качена ЗАПОВЕД № 166/21.09.2021г. на Директора на Втора АЕГ "Т. Джеферсън" за видовете стипендии за първи срок на 2020/2021 учебна година, техния размер, условията за получаване и формулярите за кандидатстване.

Заявление_ученици без родител Заявление_достъп до образование ;  Заявление_ученици с ТЕЛК ;
Заявление_отличен успех 

Заповед № 167/21.09.2021г. за условията за получаване на различни видове стипендии след завършено основно образование във II АЕГ 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИE !

Ръководството на Втора АЕГ "Томас Джеферсън" уведомява всички свои ученици и техните родители за установени случаи  на COVID-19  в училище на ученик от 10 клас и на двама ученици от 8 клас. 

Паралелките, в които се обучават учениците с положителни тестове, са поставени под карантина, считано от 20.09.2021 г.  до 29.09.2021 г. вкл. за 10 клас и от 21.09.2021 г. до 30.09.2021 г. за 8 клас. Учениците продължават обучението си в електронна среда от разстояние при спазване на дневния режим и седмичното разписание. 

Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.  Всички помещения са продължително проветрени, направено е влажно почистване  и  пълна дезинфекция на повърхностите в гимназията. 

Пазете се и бъдете здрави!

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!

  • Откриването на учебната година на 15.09.2021г. ще бъде присъствено само за учениците от 8.клас, с оглед спазването на НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА на Министъра на образованието и науката.
  • Начален час на церемонията по откриването- 10:00 часа в училищния двор. Учениците присъстват на церемонията, облечени в униформените блузи на училището.
  • За учениците от 9 до 12.клас церемонията ще мине като Час на класа от разстояние в електронна среда. Начало на часа- 11:00 ч. Класните ръководители организират провеждането му.
  • Класните ръководители ще информират до началото на учебната година своите класове за седмичното разписание за първи учебен срок. 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.