График на модулите по ФВС

Третият учебен час по предмета физическо възпитание и спорт се въвежда на основание чл. 16, ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и на основание чл.21, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорт.

Модулите за организиране и реализиране на третия учебен час по физическо възпитание и спорт в училище са утвърдени със заповед № РД – 09 – 1038 от 27.07.2004 година на Министъра на образованието и науката.

Те се провеждат извън седмичното разписание на часовете и в почивните и празнични дни: един път седмично - за модулите с продължителност 1-2 часа и 1 път месечно - за модулите с продължителност 4 и 6 часа.

В един клас могат да се формират групи, избрали различни модули, но броят на групите не може да бъде повече от броя на паралелките в съответния клас.

По предложение на преподавателите по ФВС, съобразено със спортната база, с традициите на 2 АЕГ "Т. Джеферсън", с избора на учениците и с квалификацията на учителите по ФВС, директорът на гимназията утвърди със заповед решението на педагогическият съвет за разпределението на третия час по физкултура и спорт през учебната година.

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.