За Гимназията

II АЕГ  „Томас Джеферсън“ е профилирана  гимназия с интензивно изучаване на  английски език. От 2018 г. е включена в списъка на иновативните училища в р.България, утвърден с Решение № 472 от 09.07.2018 г. на Министерски съвет.

В училището се обучават 1050 ученици от 14 до 19 год.

в 35 паралелки с профил „Чужди езици“.

 

Основни акценти в обучението са:

 • Чуждите езици – задължително условие за образователна и професионална мобилност, за конкурентност и успешност;
 • Ориентиране на учебното съдържание към ценностите на гражданското общество, глобалното гражданство и демократичната култура;
 • Развитие на умения и компетенции;
 • Иновативни подходиза качествено образование, портфолио на учителя и на ученика;
 • Училищна среда– основана на отворени образователни ресурси и възможности за електронна комуникация;
 • Училищни политики, реализиращи Стратегията за развитие на II АЕГ;
 • Учителят – медиатор в учебния процес;
 • Извънкласни активности - подкрепа на интереси и изяви;
 • Партньорство с ВУЗ – възможност за квалификация и развитие на учителите и кариерно ориентиране на учениците;
 • Качество на обучението – 100% прием във ВУЗ;  професионална и обществена реализация;
 • Високи резултати на държавни зрелостни изпити, на олимпиади, състезания и  конкурси;
 • Проектни дейности, образователни кампании и  междуучилищни партньорства; Изпитен център на „Езикови изпит Пиърсън“ в гр.София (London Tests of English);
 • Партньорство с Американския университет в България,  със СУ „Св. Климент Охридски“, с Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, с Фондация „Америка за България“, с Консултантска къща „Дарби“ и „Интеграл“, с Британски съвет;
 • Англоговорящ  помощник - учител по образователна програма към „Фулбрайт“;
 • Ритуализиран училищен живот;
 • Училищен център за кариерно развитие;
 • Училищен консултативен кабинет – дейности за превенции на рискови поведения и работа с ученици, учители и родители;
 • Интерактивна комуникация и модерна училищна среда; STEM център с виртуални лаборатории за учене;
 • Училищен парламент, училищно радио, TV студио, училищен вестник;

 

КАКВО ИМАМЕ ?

 • Желание за новаторство, креативност и екипност;
 • Мотивирани ученици и учители;
 • Доказано качествено образование;
 • Ученически парламент и училищни медии;
 • Официална униформа със символите на гимназията и елементи на ежедневна униформа;
 • Извънкласни дейности, организирани в пет академии: Арт академия, Еко академия, Бизнес академия, Академия Знание, Спортна академия;
 • Чудесна училищна среда.

КАКВО ПРАВИМ ?

 • Учим много, много, много… – и учениците, и учителите;
 • Участваме в състезания на различни нива, печелим награди и представяме гимназията;
 • Разработваме и реализираме проекти;
 • Изработваме ученическо портфолио – като инструмент за оценка и самооценка и за  публично представяне и мотивация;
 • Организираме благотворителни дейности, изложби, конкурси, кръгли маси, научни конференции, симпозиуми, дискусии, срещи, тренинги, екоакции, театрални постановки, образователни кампании по актуални проблеми;
 • Организираме и провеждаме: спортни турнири, училищни тържества;
 • Списваме и издаваме литературни, публицистични и философски сборници и алманаси, вестник на ученическия парламент, флаери, брошури, дипляни и плакати за училищния живот.

КАКВО ЦЕЛИМ ?

Да бъдем добре образовани,
конкурентни и мобилни!

Да бъдем отговорни!

Да бъдем лидери!

Да уважаваме традициите!

Да разбираме света, да бъдем социални и креативни!

Да живеем в настоящето,
мислейки за бъдещето!

Да бъдем добри хора и граждани
на България, Европа и света!

Да помним, че светът не започва от нас,
но ние можем да го променим!

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.