В официалния сайт на Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" ще намерите актуална информация за организацията на учебно-възпитателния процес, условията за кандидатстване и прием в гимназията. Ще се запознаете с преподавателския състав, с живота в гимназията и с нашите успехи, с разнообразните форми на извънкласни дейности и спорт, с европейските и национални проекти, по които работим, ще откриете интересни и потребни връзки.
За препоръки, предложения и мнения можете да използвате формата за обратна връзка.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В VIII КЛАС

  1. Оригинал на свидетелството за основно образование или на удостоверението за признато основно образование за учениците от училища на чужди държави.
  2. Имунизационен паспорт с отразени ваксини по дати на имунизациите.
  3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити за НВО.
  4. Акт за раждане /копие/.
  5. Документи, които се предоставят на място от Комисията във Втора АЕГ „Т. Джеферсън“:

√ Заявление до директора;

√ Справка за новоприет ученик;

√ Декларация-съгласие за обработване на лични данни.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ обявява следните свободни работни места:

1. Учител по музика – ½ щат;

2. Учител по немски език – 1 щат;

3. Хигиенист – 1 щат.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление до директора /свободен текст/;
  2. Автобиография;
  3. Копие от дипломата за завършено висше образование по специалността /за кандидатите за учител по музика и учител по немски език/;
  4. Документи, удостоверяващи необходимата квалификация;
  5. Копие от трудовата книжка.

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 26.07.2019 г. /петък/ от 09.00 ч.

ВАЖНО!

Документи се приемат само в канцеларията на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ от 09.07.2019 г. до 23.07.2019 г. /16.00 ч./ всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Фотоалбуми

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.