Кандидатстване

Държавният план-прием в VIII клас  се регламентира в Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.  За учебната 2021-2022 г. във II АЕГ "Томас Джеферсън" са утвърдени 7 паралелки с профил „Чужди езици“:

 

• английски език, немски език, математика, физика и астрономия;

• английски език, немски език, български език и литература;

• английски език, немски език,  биология и здравно образование и химия и ООС ;

• английски език, испански език, математика и география и икономика;

• английски език, испански език, история и цивилизации, български език и литература;

• английски език, испански език, география и икономика и история и цивилизации;

• английски език, руски език, математика, ИТ.

 

Балообразуване:

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план – БЕЛ и математика;

Удвоените резултати от НВО по БЕЛ и по математика.

Във II АЕГ се извършва само записване на приетите ученици в трите етапа на класиране (и подаване на заявление за участие във втори етап на класиране).

Графикът на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година е определен в Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г., изменена със Заповед № РД09-1025/ 29.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката.  

 

В следните пет  паралелки обучението ще бъде организирано по модела 1:1 като част от иновативен проект на гимназията за технологична трансформация:

 • английски език, немски език, български език и литература;

 • английски език, немски език,  биология и здравно образование и химия и ООС

 • английски език, испански език, математика и география и икономика;

 • английски език, испански език, история и цивилизации, български език и литература; 

 • английски език, руски език, математика, ИТ

Моделът 1:1 позволява учениците да достигат до учебните ресурси чрез Google класна стая и свое персонално устройство за учене – Chromebook. Хартиените учебници се заменят от електронни, а за достъп до устройството и всички ресурси учениците използват индивидуален Google профил от вида student@2els.com  в облачната платформа на гимназията.  

Обучението се извършва  чрез нови образователни подходи като:

 •  дейности и откривателство във виртуални класни стаи; 

 •  хибридно организирана работа по групи;

 •  осъществяването на екипни и индивидуални учебни проекти;

 •  формиращо оценяване на постиженията на учениците;

 •  учителите споделят образователни материали и ресурси;

 •  търсене и реализиране на междупредметни връзки;

 •  активна обратна връзка – и с ученици, и с родители.

 

Промененият дизайн в обучението при използването на Модела 1:1  е свързан с:

 • развитие на активността и самостоятелното учене на учениците 

 • личностно-ориентирано взаимодействие между ученици и учители

 • по-голяма гъвкавост в обучението и адаптирано учебно съдържание

 • разгръщане на колаборативното обучение

 • развитие на екипността в работата на учителите и съвместно преподаване

 • проектно-базираното обучение 

 • преструктуриранe на учебното съдържание на основата на интегрирането на знания и интердициплинарност в преподаването

 • преориентиране към формиращото оценяване, подобрена продуктивност и ефективност на хибридното обучение 

 • развитие на активността и самостоятелното учене на учениците 

 • личностно-ориентирано взаимодействие между ученици и учители

 • по-голяма гъвкавост в обучението и адаптирано учебно съдържание

 • разгръщане на колаборативното обучение

 • развитие на екипността в работата на учителите и съвместно преподаване

 • проектно-базираното обучение 

 • преструктуриранe на учебното съдържание на основата на интегрирането на знания и интердициплинарност в преподаването.

1. Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН

2. ЗАПОВЕД № 982/09.04.2021 г. - график на дейностите, свързани с организиране и реализиране на утвърдения план-прием във II АЕГ "Томас Джеферсън" за  учебната 2021/2022 г.

3. ЗАПОВЕД № 1069/14.05.2021 г. - комисии по етапи и график на дейностите, свързани с организиране и реализиране на утвърдения план-прием във II АЕГ "Томас Джеферсън" за  учебната 2021/2022 г.

4. ЗАПОВЕД № 1070/14.05.2021 г. - график на дейностите, свързани с организиране и реализиране на план-приема след трети етап на класиране във II АЕГ "Томас Джеферсън" за  учебната 2021/2022 г.

5. ЗАПОВЕД № РД09-2121/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката

6. ЗАПОВЕД № РД09-1025/29.04.2021 г. - за изменение на Заповед N РД09-2121/28.08.2020 г. за организацията, провеждането и оценяването през учебната 2020-2021 на Министъра на образованието и науката

7. Заявление за учатие във II етап на класиране за прием в 8 клас

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.