ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че за записване в VIII клас за учебната 2024/2025 година са необходими следните документи:

1. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;

2. Акт за раждане (копие);

3. Имунизационен паспорт (направени ваксини на детето по дати от раждането му до момента);

4. Заявление до директора (предоставя се от Комисията);

5. Справка за новоприет ученик (предоставя се от Комисията);

6. Декларация-съгласие за обработване на лични данни (предоставя се от Комисията);

7. Декларация-съгласие за обучение по модела 1:1 (предоставя се от Комисията);

8. Нотариално заверено пълномощно, при невъзможност от страна на родителите да подадат лично съответните документи.

График за подаване на документите (каб. 109 – от 8:00 ч. до 18:30 ч.):

I етап –на 15, 16, 17 юли от 8:00 до 18:30 ч.

II етап –на 22, 23, 24 юли от 8:00 до 18:30 ч.

III етап – на 31 юли и 1 август от 8:00 до 18:30 ч.

IV етап –на 8, 9 август от 8:00 до 18:30 ч.

Дейности след IV етап – от 19 до 22 август 2024 г. вкл.

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас pdf-фаил

Welcome to Втора Английска Гимназия

За ученици и родители

No front page content has been created yet.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.