Втора английска езикова гимназия

ВАЖНО СЪОБЩЕНИE !

Ръководството на Втора АЕГ "Томас Джеферсън" уведомява всички свои ученици и техните родители за установени случаи  на COVID-19  в училище на ученик от 10 клас и на двама ученици от 8 клас. 

Паралелките, в които се обучават учениците с положителни тестове, са поставени под карантина, считано от 20.09.2021 г.  до 29.09.2021 г. вкл. за 10 клас и от 21.09.2021 г. до 30.09.2021 г. за 8 клас. Учениците продължават обучението си в електронна среда от разстояние при спазване на дневния режим и седмичното разписание. 

Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.  Всички помещения са продължително проветрени, направено е влажно почистване  и  пълна дезинфекция на повърхностите в гимназията. 

Пазете се и бъдете здрави!

СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми ученици и родители,

В меню "Информация", секция "Нормативни документи" е качена ЗАПОВЕД № 166/21.09.2021г. на Директора на Втора АЕГ "Т. Джеферсън" за видовете стипендии за първи срок на 2020/2021 учебна година, техния размер, условията за получаване и формулярите за кандидатстване.

Заявление_ученици без родител Заявление_достъп до образование ;  Заявление_ученици с ТЕЛК ;
Заявление_отличен успех 

Заповед № 167/21.09.2021г. за условията за получаване на различни видове стипендии след завършено основно образование във II АЕГ 

Областен кръг на олимпиадата по английски език

ПРОТОКОЛ № 1 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2021 Г. ОБЛАСТ:СОФИЯ-ГРАД

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден График за организиране и провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2020/2021 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г.

Уведомяваме Ви, че областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 07 февруари 2021 г. (неделя) от 14.00 ч., както следва:

За учениците от VIIІ клас – в  32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, бул. „Христо Ботев“ 63.

За учениците IХ клас  – в  СПГЕ „Джон Атанасов“,  ул. „Райко Алексиев“ 48.

За учениците от Х клас  – във  II АЕГ „Томас Джеферсън“, ул. „Траянова врата“ №26.

За учениците от ХI и ХIІ клас – в Първа  АЕГ,  бул. „княз Александър Дондуков“ 60.

Времето за провеждане на областния кръг на олимпиадата  е 4 астрономически часа.

На 07 февруари 2021 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по английски език следва да се явят в посоченото училище -домакин не по-късно от 13:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа лична карта/ книжка и при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки в условията на извънредна ситуация, а именно:

  • задължително носене на маски - лично осигурени; 
  • задължителна дезинфекция на указаните места при влизане в сградата;
  • спазване на физическа дистанция и всички мерки организирани в училището;

Областният кръг на олимпиадата по английски език е анонимен.

Квесторите, определени от Вашето училище, следва да се явят в училището в 13.00 ч. на 07.02.2021 г. за инструктаж.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване за провеждане на областния кръг на олимпиадата.

 

Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА,

ДИРЕКТОР НА II АЕГ

 

Welcome to Втора Английска Гимназия

За ученици и родители

No front page content has been created yet.

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 24 59
2els.Sofia@2els.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.