Материална база

"Една къща се строи с мъдрост, мебелира се с разбиране, а стаите й се пълнят със знание..."
Т. Джеферсън

От основаването си до месец септември 2011 г. Втора английска езикова гимназия се помещава в две сгради, разположени в съседство, в район "Илинден". Това дава възможност на учениците от 8. клас да учат по време на цялата учебна година само първа смяна. Останалите помещения се използват за езикови кабинети, ателие по изобразително изкуство, ателиета за извънкласни клубни и проектни дейности.

През новата учебна 2011-2012 г. мечтата за самостоятелна сграда се превърна в реалност. Новото, красиво, модерно и със съвременно оборудване училище приюти учениците на гимназията. Тя е разположена в централния столичен район "Триадица", квартал "Стрелбище". Стана възможно да се промени организация на учебно-възпитателния процес в кабинетна.

От 15.09.2011 г. Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ вече има собствена самостоятелна сграда – ново училище в жк „Стрелбище“, ул. „Траянова врата“, № 26.

Училищната сграда има нетрадиционна, модерна архитектура и технически средства, позволяващи интерактивно обучение. Учениците се обучават в 8 езикови кабинети, 3 кабинети по БЕЛ и 3 по математика, 2 кабинети по природни науки и екология и 2 по обществени науки и гражданско образование, 3 кабинети по информатика и ИТ, 1 кабинет по изкуства и спортна зала със съблекални и санитарни възли.

Извънкласните дейности се провеждат в кабинетите за извънкласни дейности; спорт, превенции, здравно образование, арт ателие, зала за танци,фитнес зала, 2 мултимедийни кабинети. Училищният парламент и Училищното настоятелство разполагат със собствени кабинети.За ритуализацията на училищния живот активно се използва тържествената зала. Тясно свързан с обучението, както и със свободното време на учениците и учителите, е и библиотечно-информационния център. Работните среди за реализирането на програми и проекти се осъществява в кабинета за проектни дейности. В помощ на ученици, учители и родители е консултативния, кабинет на училищния психолог и педагогическия съветник. С качеството на образованието във 2 АЕГ са свързани информационно-педагогическия център и центъра за кариерно развитие.

Консултациите с родители и ученици се провеждат в кабинетите за неформално общуване.

Училището разполага още и със здравен кабинет, бюфет и методичен кабинет.

Малко училища могат да се похвалят със спортни площадки: за волейбол, за баскетбол, за тенис и лекоатлетически писти. Неповторима атмосфера създава добре подредения и озеленен училищен двор и вътрешния двор – място за отдих и общуване в голямото междучасие, преди и след учебните часове.

Днес ръководството и учениците от 2 АЕГ "Т. Джеферсън" могат да се похвалят, че стремежът към модернизация и оптимизиране на учебно-възпитателния процес и използването на новите високи технологии е осигурено със:

• съвременни езикови кабинети, обзаведени с интерактивни мултимедийни дъски;
• специализирани кабинети по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование;
• богата и просторна библиотека, снабдена с учебници, речници, енциклопедии, справочници, списания, с разнообразна литература на български и английски език;
• три компютърни кабинета с високоскоростен Internet;
• два мултимедийни кабинета с по 20 работни места, които се използва активно за нуждите на обучението по всички предмети, за подготовка на реферати, презентации и дискусии;
• кабинети по проектни дейности;
• ателиета за извънкласни дейности; • кабинет за неформално общуване; • консултативен кабинет; • зала за танци; • актова зала; • просторен физкултурен салон; • фитнес зала; • открити спортни площадки; • широко дворно пространство.

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.