Втора английска езикова гимназия

В официалния сайт на Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" ще намерите актуална информация за организацията на учебно-възпитателния процес, условията за кандидатстване и прием в гимназията. Ще се запознаете с преподавателския състав, с живота в гимназията и с нашите успехи, с разнообразните форми на извънкласни дейности и спорт, с европейските и национални проекти, по които работим, ще откриете интересни и потребни връзки.
За препоръки, предложения и мнения можете да използвате формата за обратна връзка.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-220/08.04.2021 г.  се възобновява присъственият учебен процес за учениците от 8 и 10 кл. за периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.

Учебният процес ще се провежда в едносменен режим – втора учебна смяна (от 13:30 ч. до 19:20 ч. при седми учебен час), което не нарушава ОРЕС на 9, 11 и 12 клас.

Учениците от 8 д, е, ж кл. ще учат втора смяна с останалите класове при променено седмично разсписание, за което ще бъдат информирани от класните ръководители в рамките на деня – 09.04.2021 г.

Обучението ще бъде в определени за всеки клас класни стаи при строго спазване на всички задължителни противоепидемични мерки в училището.

 

Областен кръг на олимпиадата по английски език

ПРОТОКОЛ № 1 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2021 Г. ОБЛАСТ:СОФИЯ-ГРАД

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден График за организиране и провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2020/2021 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г.

Уведомяваме Ви, че областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 07 февруари 2021 г. (неделя) от 14.00 ч., както следва:

За учениците от VIIІ клас – в  32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, бул. „Христо Ботев“ 63.

За учениците IХ клас  – в  СПГЕ „Джон Атанасов“,  ул. „Райко Алексиев“ 48.

За учениците от Х клас  – във  II АЕГ „Томас Джеферсън“, ул. „Траянова врата“ №26.

За учениците от ХI и ХIІ клас – в Първа  АЕГ,  бул. „княз Александър Дондуков“ 60.

Времето за провеждане на областния кръг на олимпиадата  е 4 астрономически часа.

На 07 февруари 2021 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по английски език следва да се явят в посоченото училище -домакин не по-късно от 13:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа лична карта/ книжка и при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки в условията на извънредна ситуация, а именно:

  • задължително носене на маски - лично осигурени; 
  • задължителна дезинфекция на указаните места при влизане в сградата;
  • спазване на физическа дистанция и всички мерки организирани в училището;

Областният кръг на олимпиадата по английски език е анонимен.

Квесторите, определени от Вашето училище, следва да се явят в училището в 13.00 ч. на 07.02.2021 г. за инструктаж.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване за провеждане на областния кръг на олимпиадата.

 

Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА,

ДИРЕКТОР НА II АЕГ

 

Welcome to Втора Английска Гимназия

За ученици и родители

No front page content has been created yet.

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 24 59
2els.Sofia@2els.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.