Кандидатстване

Държавният план-прием в VIII клас  се регламентира в Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.  За учебната 2020-2021 г. във II АЕГ "Томас Джеферсън" са утвърдени 7 паралелки с профил „Чужди езици“:

 

• английски език, немски език, математика, физика и астрономия;

• английски език, немски език, български език и литература;

• английски език, немски език,  биология и здравно образование и химия и ООС ;

• английски език, испански език, математика и география и икономика;

• английски език, испански език, история и цивилизации, български език и литература;

• английски език, испански език, география и икономика и история и цивилизации;

• английски език, руски език, математика, ИТ.

 

Балообразуване:

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план – БЕЛ и математика;

Удвоените резултати от НВО по БЕЛ и по математика.

Във 2. АЕГ се извършва само записване на приетите ученици в трите етапа на класиране (и подаване на заявление за участие във втори етап на класиране).

Графикът на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2020/2021 година е определен в Заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г., изменена със Заповед № РД09-920/ 05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката.  

 

1. Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН

2. Заповед № 871/07.05.2020 г. за графика на дейностите по прием на ученици в 8 клас на Директора на II АЕГ  

3. Заповед № 947/10.06.2020 г. план прием 2019/2020 комисии

4. Заповед № 962/16.06.2020 г. график на дейностите по прием в II АЕГ след 3 класиране 

5. Заповед НВО - 4,7,10 клас и график НВО 2020-2021

6. Заповед № РД09-920/ 05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 24 59
2els.Sofia@2els.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.