Олимпиада по английски език, областен кръг

Резултати от областния кръг на олимпиадата по английски език

Резултати 8 клас 

Резултати 9 клас 

Резултати 10 клас 

Резултати 11 клас 

Резилтати 12 клас  

Протоколът с класираните ученици за национален кръг е публикуван на сайта на МОН.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания,  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г. и регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по английски език през учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 09 февруари 2020 г. (неделя) от 09.00 ч., както следва:

За учениците от VIIІ клас – в  32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, бул. „Христо Ботев“ 63.

За учениците IХ клас  – в  СПГЕ „Джон Атанасов“,  ул. „Райко Алексиев“ 48.

За учениците от Х клас  – във  II АЕГ „Томас Джеферсън“, ул. „Траянова врата“ №26.

За учениците от ХI и ХIІ клас – в Първа  АЕГ,  бул. „княз Александър Дондуков“ 60.

Времето за провеждане на областния кръг е 4 астрономически часа;

На 09 февруари 2020 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по английски език следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

Областният кръг на олимпиадата по английски език е анонимен.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване за провеждане на областния кръг на олимпиадата.

 

Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА,

ДИРЕКТОР НА II АЕГ

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.