СЪОБЩЕНИЕ

Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ обявява следните свободни работни места:

  1. Учител по БЕЛ в гимназиален етап – 1 щат;
  2. Учител по история и цивилизация с английски език в гимназиален етап – 1 щат;
  3. Учител по Руски език в гимназиален етап – 1 щат;
  4. Учител по Английски език в гимназиален етап – 2 щата;
  5. Учител по Физическо възпитание и спорт в гимназиален етап – 1 щат;

   Изисквания за заемане на длъжността:

   Кандидатите трябва да отговарят на изискванията, съгласно Приложение №1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

   Необходими документи:

  • заявление за участие в подбор (свободен текст);
  • автобиография на български език (европейски формат);
  • диплома за завършено образование;
  • свидетелства и удостоверения за завършени професионални квалификации;
  • копие от трудовата книжка за удостоверяване на стаж по специалността.

   Срок за подаване на документите: До 16.07.2024 г. до 16.30 ч. включително

   Място на подаване на документите:

   Документите се подават само лично в канцеларията на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“!

   Събеседването на кандидатите ще бъде на 18.07.2024 г. (четвъртък) от 9:00 ч.

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.