СЪОБЩЕНИЕ

    Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ обявява следните свободни работни места:

  1. Учител по БЕЛ в гимназиален етап – 1 щат;

  2. Учител по немски език в гимназиален етап – 0,5 щат.

   Изисквания за заемане на длъжността:

   Кандидатите трябва да отговарят на изискванията, съгласно Приложение №1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

   Необходими документи:

  • заявление за участие в подбор /свободен текст/;

  • автобиография на български език (европейски формат);

  • диплома за завършено образование;

  • свидетелства и удостоверения за завършени професионални квалификации

  • копие от трудовата книжка за удостоверяване на стаж по специалността

   Срок за подаване на документите:

   До 15.07.2021 г. до 16.30 ч. включително

   Място на подаване на документите:

   Документите се подават само лично в канцеларията на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“!

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.