СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ КЪМ 17.08.2023 Г. ВЪВ ВТОРА АЕГ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

Код по Админ

Училище

Код на паралелката

Име на паралелката

Тип

Брой паралелки

На общо основание

Младежи

Девойки

2206302

Втора английска езикова гимназия  "Томас Джеферсън", ГР.СОФИЯ

2022

Чужди езици АЕ интензивно, НЕ, БЗО, ХООС

профилирана

1

0

1

0

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

18.08.2023 г. – подаване на документи от 9.00 ч. до 16.00 ч.

21.08.2023 г. – разглеждане на документите, класиране и уведомяване на класираните ученици

22.08.2023 г. - записване на приетите ученици до 16.00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД  IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

 1. Заявление до директора на Втора АЕГ „Т. Джеферсън“;
 2. Декларация-съгласие за обработване на личните данни по образец;
 3. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал
  Документите се подават в канцеларията на училището!

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД IV ЕТАП:

 1. Свидетелство за основно образование – оригинал;
 2. Акт за раждане /копие/;
 3. Имунизационен паспорт /направени ваксини по дати/;
 4. Заявление до директора по образец /предоставя се в канцеларията/;
 5. Справка за новоприет ученик по образец /предоставя се в канцеларията/;
 6. Декларация-съгласие за обработване на личните данни по образец /предоставя се в канцеларията/.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.