РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЗИ НА ВИПУСК 2023/24 г.

 1. Сравнително представяне на резултатите от  Първи и Втори задължителен ДЗИ и ДЗИ по желание-сесия май-юни на учебната 2023/24 година на училищно ниво, регионално ниво и национално ниво в точки , както следва:

  ДЗИ по:

  Училище

   

   

   Среден процент от максималния брой точки

  На ниво училище

  На регионално ниво

  На национално ниво

  Първи задължителен ДЗИ-БЕЛ ООП

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  82,48

  66,20

  59,40

  Втори задължителен ДЗИ-АЕ /ПП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  89,18

  74,23

  72,49

  Втори задължителен ДЗИ-НЕ /ПП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  88,81

  77,25

  76,33

  Втори задължителен ДЗИ-ИсЕ /ПП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  85,38

  77,23

  72,62

  Втори задължителен ДЗИ-РЕ /ПП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  95,63

  78,70

  76,53

  Втори задължителен ДЗИ-ГИ /ПП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  81,00

  48,50

  50,84

  Втори задължителен ДЗИ-математика /ПП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  83,59

  79,86

  72,53

  ДЗИ по желание-НЕ /ПП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  81,63

  78,38

  78,63

  ДЗИ по желание  -математика /ПП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  65,75

  63,78

  63,71

  ДЗИ по желание  -математика /ООП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  43,25

  44,10

  44,61

II. Среден успех от ДЗИ на училищно ниво по предмети, както следва:

 1. Първи задължителен ДЗИ по БЕЛ /ООП/- Много добър 5,42
 2. Втори задължителен ДЗИ по АЕ /ПП/- Отличен 5,71
 3. Втори задължителен ДЗИ по ГИ /ПП/- Много добър  5,36 / 1 ученик/
 4. Втори задължителен ДЗИ по ИсЕ/ПП/- Отличен 5,56 /2 ученици/
 5. Втори задължителен ДЗИ по НЕ /ПП/- Отличен 5,72 / 4 ученици/
 6. Втори задължителен ДЗИ по математика /ПП/- Много добър  5,46 /11 ученици/
 7. Втори задължителен ДЗИ по РЕ /ПП/- Отличен 5,92 / 2 ученици/

Общ успех за училището от ДЗИ –Отличен 5,59

III. Брой на пълните шестици по предмети, както следва:

 1. БЕЛ / ООП/- 16 бр. пълни шестици
 2. АЕ /ПП/-46 бр. пълни шестици
 3. Математика /ПП/-1 пълна шестица
 4. Руски език/ПП/- 1 пълна шестица

Седем ученици са постигнали резултат 6,00 и на двата задължителни зрелостни изпита.

Административното ръководство и целият педагогически екип на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“  поздравяват Випуск 2024г. за постигнатите високи образователни резултати на ДЗИ!

РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО-10 КЛАС

 1. Сравнително представяне на  средните резултати в точки от НВО-10 клас НА училищно ниво, регионално ниво и национално ниво, както следва:

  ДЗИ по:

  Училище

   

   

   Среден процент от максималния брой точки

  На ниво училище

  На регионално ниво

  На национално ниво

  НВО - БЕЛ

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  70,52

  56,85

  49,38

  НВО-МАТЕМАТИКА

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  66,07

  39,20

  33,10

  НВО-АЕ

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  87,06

  84,12

  82,20

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.