ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ ПО ЧЛ. 135А, АЛ. 1 ОТ ЗПУО, СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Във връзка с промените в Закона за предучилищното и училищното образование, даващи право на лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка и измененията в Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците,  Ви информираме, че в периода 24-26 април 2024 г. до 15.30 ч. се подават заявления по образец за допускане до полагане на изпита в канцеларията на Втора АЕГ или на имейл: 2els.sofia@2els.com .

След подаване на заявлението се извършва проверка и ако лицето не отговаря на условията по чл. 104а от Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, се информира заявителя.

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.