За учениците от 10 клас!

Уважаеми десетокласници!

В изпълнение на заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, т. 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в  10. клас през учебната 2019/2020 година, Ви уведомяваме, че можете да подадете заявление за явяване на НВО по чужд език и по информационни технологии - дигитални компетентности по желание, в срок до 10.04.2020 г. , 17:00 часа. 

Всеки ученик в 10 клас има право да се яви и на двата изпита. Когато желае да се яви само на един от двата изпита, попълва и изпраща заявление само за него.

Ако ученик желае да се яви и на двата изпита, попълва всяко от заявленията и ги подава по обявения по-долу ред.

Ред на подаване на заявленията по електронен път:

1. Заявлението/ Заявленията следва да бъде/бъдат свалено/и и разпечатано/и от ученика.

2. Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника , СКАНИРАНО И ИЗПРАТЕНО на електронната поща на училището: 2els.bg@gmail.com.

 заявление-IT заявление-чужд-език 

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 24 59
2els.Sofia@2els.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.