Важно!!!

  1. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ВЪВ II АЕГ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН” ЗА VIII КЛАС -УЧЕБНА 2020/ 2021 ГОДИНА:

  •  2 СВОБОДНИ МЕСТА -  МОМЧЕТА 

ВХОДЯЩ НОМЕР - П АЕГ

Бал

забележка

1.

2330/ 04.08.2020 г.

328,000

 

2.

2331/ 04.08.2020 г.

372,500

 

3.

2332/ 04.08.2020 г.

375,500

 

4.

2333/ 04.08.2020 г.

350,500

 

5.

2334/ 04.08.2020 г.

314,000

изтеглени документи

6.

2336/ 04.08.2020 г.

416,500

 

7.

2337/ 04.08.2020 г.

401,000

 

8.

2338/ 04.08.2020 г.

348,000

 

9.

2339/ 04.08.2020 г.

409,500

 

10.

2340/ 04.08.2020 г.

413,500

 

11.

2341/ 04.08.2020 г.

369,500

 

12.

2342/ 04-.08.2020 г.

328,000

 

 

  1. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ВЪВ II АЕГ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН” ЗА VIII КЛАС –УЧ. 2020/ 2021 год.

(съгласно Протокол №1 с вх. № 2343/ 05.08.2020 г. на комисия, определена в заповед № 947/ 10.06.2020 г. на Директора на II АЕГ)   

 

БАЛ

ВХОДЯЩ НОМЕР - П АЕГ

код

Име

младежи

1

416,500

2336/ 04.08.2020 г.

2025

-

1

2

413,500

2340/ 04.08.2020 г.

2028

-

1

 

График на дейностите по провеждане на lV етап на класиране:

1. Обявяване на свободните места за lV етап на класиране — 03.08.2020 г.

2. Подаване на заявления за участие в класирането -  на 04.08.2020 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч.

3. Разглаждане на заявленията с подадените документи и класиране на учениците — 05.08. – 06.08.2020 г.

4. Обявяване на списъка с класираните ученици и информиране на родителите — 06.08.2019 г. след 12.00 ч.

5. Записване на приетите ученици — 07.08.2020 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч.

 

Необходими документи за кандидатстване на lV етап на класиране:

1. Заявление по образец на II АЕГ;

2. Свидетелство за основно образование или удостоверение за признато основно образование за учениците от училища на чужди държави;

 

Необходими документи за записване:

1 . Оригинал на свидетелството за основно образование или на удостоверението за признато основно образование за учениците от училища на чужди държави.

2. Акт за раждане /копие/.

3. Документи, които се предоставят на място от Комисията във Втора АЕГ „Т. Джеферсън”:

   √ Заявление до директора;

   √ Справка за новоприет ученик;

   √ Декларация-съгласие за обработване на лични данни.

 

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 24 59
2els.Sofia@2els.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.