ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Във връзка с ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ  в цялата страна, считано  от 16.03.2020 г. във II АЕГ „Томас Джеферсън“ обучението ще се организира и провежда  в електронна среда по седмичното разписание за II учебен срок. За целта ще се използва електронната платформа Google G Suite за образование, в която всеки ученик и учител разполага с електронен профил в домейна на училището.  

Учебните занимания ще се провеждат посредством създадените Google класни стаи по всички учебни предмети.  Приложението Google класна стая работи на всички операционни системи и мобилни устройства и позволява на учители и ученици да обменят документи, съдържание, оценки, тестове и коментари.  Там учениците ще получават всички учебни материали, изпитни тестове, проекти, задания, както и ще бъде осъществявана директна чат връзка с преподавателите по предметите в часови график, заложен в седмичното разписание. Присъствието на учениците в тези часове ще бъде отразявано в електронния дневник на училището.

Могат да се използват и електронно четими учебници със свободен достъп, както и  модул „Комуникации“ и модул „Споделя на учебни материали“ в електронния дневник на „Школо БГ“  за обмяна на образователни ресурси с учениците и провеждане на он-лайн учебни занятия. 

Отправяме искрена молба към родителите на нашите възпитаници да бъдем заедно в това предизвикателство, да положим общи усилия нашите деца да поддържат обучителната си активност и да изпълняват стриктно задаваните им от преподавателите задачи.

Екипът на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ ще направи всичко необходимо да бъдат опазени здравето и животът на нашите деца, както и да бъдат проведени ефективни учебни занятия! 

Заповед №826 /13.03.2020г. на Директора на II АЕГ   Писмо МОН 

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 24 59
2els.Sofia@2els.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.